משענת יד תואם מקור לרכב המשמשת גם כתא אחסון חפצים.