מנגנון פתיחת תא המטען אוטומטית ע"י השלט של הרכב.
מתאים למגוון רכב של ג'פונים