כפתורי שליטה על עוצמת השמע, העברת שירים, עצירה והמשך
שמיעה במוזיקה, כפתור מענה וניתוק שיחה.
כבל טעינה USB .
חיי סוללה בזמן המתנה 052 שעות.
חיי סוללה בזמן שיחה 9-11 שעות.
חיי סוללה בזמן השמעת מוזיקה 8-12 שעות.
מיקרופון פנימי .
עד 12 מטר מרחק ממכשיר המתואם.